درباره ما

ماموریت:

مجموعه بهتا الکترونیک ارس با هدف ارائه خدمات مهندسی، اجرای پروژه های برق قدرت ،برق صنعتی،برق ساختمان وسیستم های امنیتی، تاسیس گردید و دراین راستا همواره تلاش نموده تا با بهره گیری از متخصصین دانشگاهی و صنعتی ونیزکارشناسان ومشاورین عالیقدر، با صنایع ومراکز علمی و تحقیقاتی ارتباطی تنگاتنگ بوجود آورد تا بدین وسیله خدمات مفید وموثری به کلیه صنایع کشور ارائه نماید. این مجوعه تمام سعی وتوان خود رابکار گرفته است تا باترکیبی از نیروهای باتجربه وکاردان به همراه نیروهای جوان وخلاق گامی مثبت بانگاهی نو وپویا در عرصه صنعت برق بردارد.

برخی از فعالیت های ما :

  • اتوماسیون صنعتی
    طراحی
    تولید
    برق صنعتی
    اصلاح و تجهیز ماشین آلات